Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyborów. Kandydatka na burmistrza Czyżewa zmiażdżyła rywala. Głosowali na nią prawie wszyscy

22 październik 2018 20:19
69 17

91,14 proc. - tylu głosujących w gminie Czyżew na Podlasiu poparło w wyborach samorządowych 2018 Annę Bogucką (PiS). Urzędująca od 2011 r. burmistrz Czyżewa pozostanie zatem na swoim stanowisku.

Jej jedynym przeciwnikiem był Aleksander Grosicki z Komitetu Wyborczego Wyborców "Zdrowy Rozsądek". Zdobył 8,86 proc. głosów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
wtk1007

22 październik 2018 20:23

Pewnie jak wszêdzie indziej wybory zosta³y sfa³szonane "bo g³osy liczyli chuliganeria i zadymiarze ")(cytuj±c pose³ Krystynê Paw³owicz)

miszogun

22 październik 2018 20:22

Czemu¶ biedny? Bo¶ g³upi. Czemu¶ g³upi? Bo¶ biedny. Zaklêty kr±g Czy¿ewa.

kaminmal

22 październik 2018 20:22

Mo¿e akurat jest dobrym gospodarzem (mimo, ¿e z PiS)

calmy

22 październik 2018 20:22

Patrzê sobie na ten stek przekleñstw i pogardliwych wyzwisk pod adresem wyborców tej gminy i przecieram oczy ze zdumienia. Je¶li ludzie s± zadowoleni z Wójta lub Burmistrza (a najwidoczniej s±) to dlaczego maj± g³osowaæ inaczej? Aby zaprotestowaæ przeciw polityce PISu w skali kraju? Przecie¿ na to bêdzie czas w trakcie wyborów do sejmu. Teraz chodzi³o o wójta na lito¶æ bosk±. I ta kobieta mo¿e byæ (mimo przynale¿no¶ci do ugrupowania którego nie cierpi wielu) zupe³nie przyzwoitym i bardzo popularnym cz³owiekiem. Okazywanie ludziom pogardy bo maj± czelno¶æ my¶leæ odrêbnie jest wstrêtne.

Oceniono 8 razy

22 październik 2018 20:22

Widać w tym Czyżewie zdrowego rozsądku nie cenią.

hennert

22 październik 2018 20:21

Przemianowaæ Podlasie na Podpisie!

wiarus25

22 październik 2018 20:21

Tam żyją potomkowie chłopów pańszczyźnianych, tępa swołocz to nie dziwota.

Oceniono 9 razy

22 październik 2018 20:21

" na urzędującą Annę Bogucką (PiS) zagłosowało 91,14 proc. wyborców." ======================================================== Czyżby krewna Ryszarda Boguckiego prezesa klubu "Tęcza"? :-)

Oceniono 1 raz

22 październik 2018 20:21

Jesliby usunac Prezesa i jego anturaż, to moze z tego PiS-u bylaby jakas normalna partia.

wtk1007

22 październik 2018 20:21

Pewnie jak wszędzie indziej wybory zostały sfałszonane "bo głosy liczyli chuliganeria i zadymiarze ")(cytując poseł Krystynę Pawłowicz)

Oceniono 7 razy

22 październik 2018 20:21

Ilość mieszkańców tej minki 451 w tym 438 członków PiS

justas32

22 październik 2018 20:21

Bezmyślna dzicz wierząca tylko w kasę, PiS i w polski Kościół ...

Zaloguj siê Skomentuj

22 październik 2018 20:20

Aby oceniæ lub

orlenofob

22 październik 2018 20:20

Jestem zadeklarowanym wrogiem PiS, ale podziwiam i gratulujê! Taki wynik ¶wiadczy o tym, ¿e w PiS-ie zdarzaj± siê ludzie przyzwoici! Szkoda tylko, ¿e s± wyj±tkami.

Oceniono 5 razy

22 październik 2018 20:20

Czyli w Czyżewie mieszkają ludzie upośledzeni umysłowo. Przykre.

ziaburek

22 październik 2018 20:19

Nic dziwnego - w tej gminie s± takie wsie jak Kaczyn Stary, Kaczyn Herbasy, gdzie po³owa mieszkañców ma nazwisko Kaczyñski... I nie jest to zbieg okoliczno¶ci, to pokrewieñstwo od pokoleñ.

polakadam

22 październik 2018 20:19

Pani Bogucka musi mieæ wiele plusów po swojej stronie, które przewa¿aj± minus bycia w pislamie.