Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyborów do sejmików. PiS z ogromną przewagą w Małopolsce [AKTUALIZUJEMY]

24 październik 2018 04:37
91 6

Wszystko wskazuje na to, że oficjalne wyniki wyborów samorządowych zostaną ogłoszone prawdopodobnie w środę. Już teraz znane jednak wyniki do sejmików w części województw. Publikują je wojewódzkie komisje wyborcze i internetowa strona PKW.

PiS uzyskało 24 mandaty, Koalicja Obywatelska - 11. PSL wprowadziło czterech radnych - podaje Polska Agencja Prasowa.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
raz1dwa2trzy3

24 październik 2018 04:40

Zacofany intelektualnie, w du¿ej czê¶ci niewykszta³cony, na progu analfabetyzmu, nowos±decki narodek, wespó³ z goralenvolk i innymi dziadami, wpuszczaj± pa¼dzierz, ¿eby regulowa³ im ³añcuch uwi±zany do szyi. Choæ wzbogacili siê na przemianach po '89, to wci±¿ tkwi± mentalnie w przys³owiowej ju¿, nêdzy (kulturowej) galicyjskiej. Z trudem broni±cy siê Kraków, do którego falami nap³ywa potomstwo z okolicznych wsi i miasteczek, ci±gn±c i rozpleniaj±c "tradycjê" ch³opstwa pañszczy¼nianego, który ¿yæ mo¿e tylko wówczas, gdy nad sob± ma bat karbowego i niemoralne prawo i sprawiedliwo¶æ "pana". Przemiana po 2015, to upadek postêpu, na który pokolenia czeka³y i na który, miliony ludzi pracowa³o.

Zaloguj siê Skomentuj

24 październik 2018 04:40

Aby oceniæ lub

wolak007

24 październik 2018 04:39

Linia Wis³y lini± cywilizacji zachodniej...

wudeer

24 październik 2018 04:39

gorolenvolk za pis, jako¶ mnie to nie dziwi ;-)

Ma³gorzata Florysiak

24 październik 2018 04:38

Pis je¶li wygra³ to znów w Polsce B. Jednak Azja zaczyna siê od Konina

111slavo

24 październik 2018 04:38

Pochodze z Ma³opolski, przepraszam Polske za pisowski stan umyslu!