Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyborów. W Lublinie prawie jak w Łodzi. Krzysztof Żuk zostaje na kolejną kadencję

21 październik 2018 22:47
70 4

Wyniki wyborów w Lublinie pokazały, że obecnie urzędujący prezydent Krzysztof Żuk nie ma konkurencji. Polityk uzyskał 59,7 proc. w sondażach exit polls. Drugie miejsce zajął Sylwester Tułajew z 33,2 proc. głosów.

Krzysztof Żuk startował jako kandydat KWW KRZYSZTOF ŻUK, otrzymał jednak wsparcie m.in. Koalicji Obywatelskiej. Żuk jest prezydentem miasta od 2010 r. Niedawno zrobiło się o nim głośno po tym, jak nie zezwolił na organizację Marszu Równości w Lublinie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
Zaloguj siê Skomentuj

21 październik 2018 22:50

Aby oceniæ lub

poppers68

21 październik 2018 22:49

To nieprawda, ¿e ¯uk nie da³ siê przekonaæ do homopropagandy i dosta³ premiê od mieszkañców Lublna. Jego dzia³ania w sprawie niedawnych burd w mie¶cie zas³uguj± na pochwa³ê. Wiedzia³ to, co wiêkszo¶æ z nas w kraju po sygna³ach o grupowaniu siê strony przeciwnej specjalnie na ten marsz. Pó¼niejszy scenariusz to potwierdzi³ a wyrok s±du spowodowa³ odrobinê wiêksze zabezpieczenie Policji ni¿ mia³o to pierwotnie mieæ miejsce. On o tym wiedzia³, dlatego zablokowa³. Zatem, nie ma mowy o jakiej¶ premii. Zreszt±, g³osy wyborców to uznanie lub nie dotyczasowej pracy na rzecz miasta.

Rafal Galeski

21 październik 2018 22:48

Wniosek jest jeden nie nale¿y epatowaæ homopropaganda ludzie sobie tego nie ¿ycz± i dali Zukowi premie za swoj± postawê . To sygna³ do innych prezydentów miast jak maja siê zachowaæ w stosunku do homolobby

drdr2

21 październik 2018 22:48

Zredukowaliscie ¯uka do jednej trudnej decyzji o odwo³aniu marszu. A on po prostu by³ i jest dobrym gospodarzem. Tulajew to szkodnik i ludzie o tym wiedz±