Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wypadek na A2. Trzy osoby ranne. Autostrada w kierunku Poznania zablokowana

14 wrzesień 2018 11:31
62 7
Wypadek na A2. Trzy osoby ranne. Autostrada w kierunku Poznania zablokowana

Do wypadku na A2 doszło w piątek około godziny 11:30 w okolicach Łodzi.

Między węzłem Wartkowice a Dąbie na autostradzie A2 zderzyły się dwa pojazdy - ciężarówka i samochód osobowy. Poszkodowane są trzy osoby.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
lubiedobrze

14 wrzesień 2018 11:33

S³yszano jak kierowcy przed zderzeniem krzyczeli: "Jezus Maria". Tylko w tym roku polscy terrorysci zabili na drogach wiêcej ludzi ni¿ muzu³mañscy od 2001r.

ligand17

14 wrzesień 2018 11:33

Czy¿by jak zwykle ciê¿arówka wyprzedza³a inn± ciê¿arówkê i kierowca "przypadkiem" zapomnia³ upewniæ siê, ¿e ma wystarczaj±co du¿o miejsca i swoim manewrem nie stwarza zagro¿enia?

lactum

14 wrzesień 2018 11:32

Chamstwo, agresja i brak kultury jazdy. Jadac w kierunku Wroclawia A4 po stronie RFN jadace za mna ciezarowki polskie jechaly spokojnie. Po przejechaniu granicy pomimo ograniczenia szybkosci zaczely jedna po drugiej wyprzedzac mnie, przekraczajac przy tym dozwolona predkosc.

Zaloguj siê Skomentuj

14 wrzesień 2018 11:32

Aby oceniæ lub

callistob

14 wrzesień 2018 11:31

Jazda t± autostrad± bardzo czêsto, poza dniami weekendowymi to jest koszmar. Tam jest ruch jak w zat³oczonym mie¶cie tyle, ¿e jest znacznie wiêcej ciê¿arówek jad±cych jedna za drug±, wyprzedzaj±cych siê namiêtnie, co skutecznie blokuje obydwa pasy. Dodajmy do tego nawet zupe³nie przeciêtne natê¿enie ¶wirów i mamy, to co mamy. Tam zreszt± rzeczywi¶cie cz³owieka mo¿e trafiæ szlag, bo albo siê wlecze za dziesiêcioma tirami na prawym pasie z poczuciem, ¿e ju¿ lepiej jest na osiedlowej ulicy, albo walczy o przetrwanie na lewym i w sumie tylko po to, ¿eby po wyprzedzeniu nastej ciê¿arówki wjechaæ za kolejne. Masakra. Pewnie w tym wypadku kto¶ siê nie wyrobi³ i nie da³ rady wyhamowaæ przed tirem, który sobie na luzaku wjecha³ na lewy pas. Dwa pasy akurat na tej autostradzie to niestety pomy³ka.

remo29

14 wrzesień 2018 11:31

By³o gêsiego, na zderzaczku, szybko, ale bezpiecznie?

cozano

14 wrzesień 2018 11:31

Jad±c czasami autostradami, obserwuj±c styl jazdy kierowców, mam wra¿enie, ¿e i tak relatywnie ma³o jest wypadków. Podziwiam tych, co siedz± prawie na zderzaku samochodu przed nim, ¿e wydaje im siê, ¿e przez to bêd± szybciej. Kiedy w koñcu bêdzie to, jak w innych cywilizowanych krajach, ostro karane?