Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wypadek na Słowacji. Policja aresztowała drugiego z Polaków. Łukasz K. jechał na czele wyścigu

10 październik 2018 15:32
68 8

O aresztowaniu kolejnego Polaka przez policję na Słowacji poinformował serwis rmf24.pl Decyzję o jego zatrzymaniu podjął sąd w Żylinie.

Aresztowany mężczyzna to 26-letni Łukasz K. Kierował on czarnym mercedesem i znajdował się na początku ścigającej się kolumny. To właśnie on zorganizował wypad na Słowację, a w przeszłości organizował inne wyjazdy dla posiadaczy szybkich aut.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
3jw60

10 październik 2018 17:57

Nie rozumiem jak mo¿na mówiæ o przestêpstwie nieumy¶lnym je¿eli kto¶ przekracza ci±g³± liniê, przeje¿d¿a na czerwonym przez skrzy¿owanie czy gna z prêdko¶ci± wykluczaj±c± panowanie nad pojazdem. Czy ci kretyni nieumy¶lnie za.....alali w d..ie maj±c bezpieczeñstwo innych? Umy¶lnie to robili, a wiêc umy¶lnie spowodowali wypadek.

kaszka25

10 październik 2018 17:48

Super! Brawo S³owacy! Mam nadziejê, ¿e "zabawa" dla tych panów skoñczy siê d³ugoletnim wiêziem...

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 17:57

Aby oceniæ lub

kzet69

10 październik 2018 17:46

Brawo dla s³owackiego s±du!

bamapo

10 październik 2018 17:41

Trzeciego chyba te¿

stachud

10 październik 2018 17:40

Miejsce dla morderców jest w wiêzieniu.

flemming

10 październik 2018 18:03

To gnój z Pu³ankowic pod Krasniekiem (lubelskie). Nie jest dziennikarzem, jest blogerem motoryzacyjnym i naci±gaczem bogatych idiotów na jazdy po bandzie. Po drugie - co za idoci pracuj± w tym przedstawicielstwie Mercedesa w pOlsce, ¿e 26-letniemu gnojowi wypo¿yczaj± luksusowe auto warte kilkaset tysiêcy z³otych. W dodatku gnój na tym aucie zarabia, bo ci idioci p³acili mu za rajd.

votan2020

10 październik 2018 17:37

W jaki sposob Polacy jezdza odpowiada mentalnemu stanowi naszego narodu.