Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Jestem z Józkiem do dyspozycji". "Fakt" o taśmach Józefa Piniora. Były senator: To manipulacja

20 listopad 2018 11:04
114 9

Za miesiąc rusza proces byłego senatora PO Józefa Piniora. W lipcu prokuratura skierowała przeciwko politykowi akt oskarżenia. Według śledczych, Pinior miał przyjąć łącznie 46 tys. zł łapówek, powoływać się na wpływy oraz zgodzić się na otrzymanie 20 tys. zł łapówki.

Zarzut współudziału usłyszał także asystent Piniora Jarosław W. Na ławie oskarżonych zasiądzie również biznesmen Tomasz G. z zarzutem wręczenia łapówki.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
jerzyr77

20 listopad 2018 11:08

Bra³ ³apówki na swój rachunek bankowy - po tysi±c z³otych?? Nie roz¶mieszajcie mnie

remo29

20 listopad 2018 11:07

No proszê, jedno nagranie Czarneckiego i nagle siê okazuje, ¿e prokuratura prowadzi w Polsce jakie¶ ¶ledztwa, chyba ze trzy lata przespali, albo pan Zbyszek nie mia³ czasu.

vito60

20 listopad 2018 11:07

£apówkarz przyjmuj±cy ³apówki na konto i chc±cy je zadeklarowaæ w zeznaniu podatkowym. Tylko pisi prokurator móg³ to wymy¶leæ. Nie pro¶ciej koperta do rêki?

justas32

20 listopad 2018 11:06

Ale¿ afera - uzgodnienie deklaracji podatkowej. No, niech przejêcie baku Czarneckiego za z³otówkê idzie siê przy tym pultaæ ...

Zaloguj siê Skomentuj

20 listopad 2018 11:06

Aby oceniæ lub

tadjan

20 listopad 2018 11:05

czy ostanie siê jeszcze jaki¶ opozycjonista oprócz jaros³awa k.?

ryyys

20 listopad 2018 11:04

Zauwa¿yli¶cie, ¿e pistrole ruszy³y? Znaczy jest prikaz z ¯oiborza. Nastêpna "afer" bêdzie z Frasyniukiem, co¶ tam znajd± z fakturami-vat na benzynê. A ca³kiem niepotrzebnie, bo pismaryjny polaczek ¿e prawdziwa afera, to AmberGold, w ¿adnym razie nic pisowcami, bo une som ¶wiente. Amen.

rybka9915

20 listopad 2018 11:04

Patrzaj pan, jaka panika w pisbolszewii. ziebrowe niedorobience daly zmanipulowana tasme "hienom niemieckim", dla tuszowania swoich systemowych zlodziejstw i korupcji. I tak sie we wlasnych, we wlasnym szambie potopicie.

logedout

20 listopad 2018 11:04

Kwoty niewiarygodnie ¶mieszne jak na za³atwienie koncesji albo pozwolenia na centrum handlowe. Co najmniej 40 mln powinno byæ