Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zabójca Pawła Adamowicza był badany przez psychiatrów 20 razy. Przed morderstwem przestał brać leki

16 styczeń 2019 07:16
1901 16

Stefanowi W. trzykrotnie odmówiono wcześniejszego zwolnienia

Po zbrodni szybko wyszło na jaw, że Stefan W. jest już znany policji. Zabójca Adamowicza w 2013 roku był aresztowany za napady na bank. Podczas ostatniego, czwartego, został złapany na gorącym uczynku. Później sąd skazał go na 5,5 roku więzienia.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
Oceniono 12 razy

16 styczeń 2019 07:19

Nie brał leków, ale przecież słuchał Radia Maryja i oglądał KruWizję. Język miłości i tolerancji przyniósł efekty.

Oceniono 7 razy

16 styczeń 2019 07:19

To nie jest usprawiedliwienie. Powinien ponieść odpowiedzialność. Osoba prokuratora wskazuje raczej, że będzie pobłażliwość. Ten prokurator wycofał akt oskarżenia wobec Międlara.

Oceniono 6 razy

16 styczeń 2019 07:19

Niewiadomski też miał zaburzenia psychicznie, a jednak dokonał morderstwa politycznego.

vito14

16 styczeń 2019 07:18

Obecnej władzy bardzo na rękę jest aby aby motywem tej zbrodni była choroba psychiczna, a nie pobudki polityczne, którymi pewnie nasiąkł siedząc w odosobnieniu i oglądając jedynie słuszną telewizję w której Adamowicz był ulubionym "chłopcem do bicia" . Dlatego polityczny ziobrzystowski prokurator stanie na głowie aby udowodnić chorobę psychiczną, z resztą przecież już podali nazwę jego choroby, zanim jakikolwiek psychiatra go zbadał po tej zbrodni.

Oceniono 9 razy

16 styczeń 2019 07:18

Co to za kraj, gdzie za 4! napady na bank kara wynosi 5,5 roku?

Oceniono 18 razy

16 styczeń 2019 07:18

Chory psychiczne człowiek powinien być w szpitalu a nie w więzieniu, cały ten bełkot to pisowski kit dla otumanionej biomasy

realistas

16 styczeń 2019 07:18

To nie jest usprawiedliwienie. Powinien ponie¶æ odpowiedzialno¶æ. Osoba prokuratora wskazuje raczej, ¿e bêdzie pob³a¿liwo¶æ. Ten prokurator wycofa³ akt oskar¿enia wobec Miêdlara.

Oceniono 8 razy

16 styczeń 2019 07:17

Aż strach pomyśleć do czego zdolni są ci pisowscy psychole, choćby z tego forum, którzy w życiu u lekarza nie byli?

vito14

16 styczeń 2019 07:17

Obecnej w³adzy bardzo na rêkê jest aby aby motywem tej zbrodni by³a choroba psychiczna, a nie pobudki polityczne, którymi pewnie nasi±k³ siedz±c w odosobnieniu i ogl±daj±c jedynie s³uszn± telewizjê w której Adamowicz by³ ulubionym "ch³opcem do bicia" . Dlatego polityczny ziobrzystowski prokurator stanie na g³owie aby udowodniæ chorobê psychiczn±, z reszt± przecie¿ ju¿ podali nazwê jego choroby, zanim jakikolwiek psychiatra go zbada³ po tej zbrodni.

eryk2

16 styczeń 2019 07:16

1. Bandyta, napadający z bronią w ręku na banki, powinien dostać 15 lat odsiadki w ulu - ten dostał śmieszne 5,5 roku. 2. Mimo że dostał karę więzienia jako zdrowy, okazuje się po fakcie, że podobno był chory, a nawet leczony psychiatrycznie. Ciekawe... 3. Okazuje się, że popełniając zbrodnię, był niepoczytalny, ale jak miał otrzymać pokój bez klamek, kumpli, tv i salki widzeń z panienką, to następuje cudowne uzdrowienie i koleś może mieć wszystkie więzienne przywileje... Ludzie, ludzie - cuda w tej budzie...

rymanx

16 styczeń 2019 07:16

piszcie co chcecie każdego miesiąca w gdańsku powinno organizować się miesięcznicę mordu politycznego...ciekawe czy kilka tysiecy policjantów stawi się do ochrony skoro w chwili zabójstwa w poblizu nie było psa z kulawa nogą?

fakiba

16 styczeń 2019 07:16

Obecna w³adza na tym ¿eruje ¿e facet by³ chory , ale kto¶ mu do ³ba nak³ad³ nienawi¶ci do PO i Adamowicza , to zas³uga TVPis i ca³ego zaplecza pis

kotprezesa

16 styczeń 2019 07:16

Nie bra³ leków, ale przecie¿ s³ucha³ Radia Maryja i ogl±da³ KruWizjê. Jêzyk mi³o¶ci i tolerancji przyniós³ efekty.

Krzysztof Laudencki

16 styczeń 2019 07:16

Chory ? Ale morderstwo zaplanowa³ zrealizowa³ jak zdrowy.

Zaloguj siê Skomentuj

16 styczeń 2019 07:16

Aby oceniæ lub

kemor234

16 styczeń 2019 07:16

CIEKAW JESTEM, GDZIE I KIEDY NAUCZY£ SIÊ TAK DOBRZE W£ADAÆ NO¯EM. Trzy ciosy z których praktycznie ka¿dy móg³ byæ ¶miertelny, w ci±gu sekundy ??? Nie ka¿dy, nawet dobrze wyszkolony komandos to potrafi ...