Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zamek w Puszczy Noteckiej. Inwestor: To przykład dobrej koegzystencji człowieka i przyrody

12 lipiec 2018 14:02
90 16

Wokół budowy zamku w Puszczy Noteckiej atmosfera gęstnieje: CBA weszło do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, która uczestniczyła w wydawaniu procedur na budowę, inwestycją zainteresowały się ministerstwo i prokuratura.

Teraz głos zabrał Dymitr Nowak, prezes spółki D.J.T., która odpowiada za budowę zamku w Puszczy Noteckiej. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreślał, że prawidłowość realizacji całej inwestycji wielokrotnie potwierdzał nadzór budowlany.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
nanabun

7 grudzień 2018 16:24

To nie "jest przyk³adem dobrej koegzystencji cz³owieka i przyrody", a jedynie przyk³adem ¿e ¿yjemy w bananowej republice, gdzie bez trudu mo¿na kupiæ urzêdasów, radnych, i kolesi z tytu³ami profesorów. Przed wojn± mówi³o siê o Rumunii, ¿e tam za ³apówki mo¿na kupiæ nawet króla. Zdecydowanie prze¶cignêli¶my przedwojenn± Rumuniê.

pilotpirx2

7 grudzień 2018 18:16

pamiêtacie scenê z filmu Stanis³awa Barei "Poszukiwany, poszukiwana" ? Jerzy Dobrowolski jako dyrektor "od spraw nieza³atwionych" wprowadza urbanistyczne poprawki na makiecie jakiego¶ osiedla: "- Panie dyrektorze! Tu jest jezioro! - A to nie, nie... A nie, dobrze! To jezioro damy tutaj... a ten niech sobie stoi w zieleni."

popieramkukiza

7 grudzień 2018 16:23

Tu nast±pi³a koegzystencja ³apówki z kieszeni±.

lokad

7 grudzień 2018 16:22

Nieprecyzyjne przepisy, korupcja i brak poszanowania dla krajobrazu i natury. To Polska, to my Polacy. Znajd± siê oczywi¶cie Janusze biznesu w swoich BMW X6-tkach ze swoimi ksiê¿niczkami, które chêtnie zamieszkaj± w zamkowej wie¿y. Sen wariata.

iffa4

7 grudzień 2018 16:41

Chêtnie przeczytam wywiad z tym trojgiem naukowców. Proszê o bardzo dociekliwego dziennikarza, zadaj±cego pytania.

menazka

7 grudzień 2018 16:21

Czy mo¿e kto¶ mi podaæ przyk³ad zamku/budynku inspirowanego zamkiem wybudowanego wspó³cze¶nie który nie jest makabry³±?

clevland

7 grudzień 2018 16:22

Na terenie natura 2000 je¿eli kto¶ chce postawiæ dom na dzia³ce, to dostanie pozwolenie pod warunkiem odleg³o¶ci co najmniej 100m od naturalnych cieków wodnych...

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 16:21

Aby oceniæ lub

nanabun

12 lipiec 2018 14:08

To nie "jest przykładem dobrej koegzystencji człowieka i przyrody", a jedynie przykładem że żyjemy w bananowej republice, gdzie bez trudu można kupić urzędasów, radnych, i kolesi z tytułami profesorów. Przed wojną mówiło się o Rumunii, że tam za łapówki można kupić nawet króla. Zdecydowanie prześcignęliśmy przedwojenną Rumunię.

Oceniono 10 razy

12 lipiec 2018 14:07

Gadanie inwestora jest conajmniej zabawne.

Van der Seck

12 lipiec 2018 14:06

Osuszyc jezioro... Na bank wyciac drzewa i zrobic drogi dojazdowe na teren budowy... No, jaka kur.... idealna koegzystencja z natura, naprawde! Ile wzieliscie na Czerskiej za ten artykul sponsorowany i rozmowe ze slupami reprez3ntujacymi prawdziwych inwestorow?...

clevland

12 lipiec 2018 14:05

Na terenie natura 2000 jeżeli ktoś chce postawić dom na działce, to dostanie pozwolenie pod warunkiem odległości co najmniej 100m od naturalnych cieków wodnych...

menazka

12 lipiec 2018 14:05

Czy może ktoś mi podać przykład zamku/budynku inspirowanego zamkiem wybudowanego współcześnie który nie jest makabryłą?

Oceniono 22 razy

12 lipiec 2018 14:04

" normalna inwestycja developerska" do natychmiastowej rozbiórki !!! Zniszczony teren Puszczy do renowacji na koszt "normalnego developera".

lokad

12 lipiec 2018 14:04

Nieprecyzyjne przepisy, korupcja i brak poszanowania dla krajobrazu i natury. To Polska, to my Polacy. Znajdą się oczywiście Janusze biznesu w swoich BMW X6-tkach ze swoimi księżniczkami, które chętnie zamieszkają w zamkowej wieży. Sen wariata.

Oceniono 15 razy

12 lipiec 2018 14:03

Architektura wcale nie jest specyficzna - taki gargamel do potęgi . Ohyzda ......