Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zarzut wyłudzenia kredytu dla byłego szefa warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej

27 grudzień 2018 11:35
202 9

Zygmuntowi K. grozi do 8 lat więzienia. Prokurator jest znany między innym ze śledztw dotyczących zabójstwa Komendanta Głównego Policji Marka Papały i tak zwanej afery Rywina.

O jednej z największych finansowych afer stało się znów głośno, kiedy CBA aresztowała byłe kierownictwo Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród zatrzymany znalazł się Wojciech Kwaśniak, były wiceszef KNF, pobity na zlecenie osób związanych ze SKOK Wołomin.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
gj61

27 grudzień 2018 11:42

Oooooo, jest NASTÊPNY, hmmmmm....... kaczorek!! Pañstwo PRAWA i SPRAWIEDLIWO¦CI, a no zobaczymy, zobaczymy.... Na moje szczê¶cie, te wszystkie ³ajzy mog± mnie w dudê poca³owaæ: siadam w fotelu, otwieram chrupki, piwo i ogl±dam nastêpny odcinek serialu: ¯ycie w Prawie i Sprawiedliwo¶ci. Tfu....

jluc

27 grudzień 2018 11:41

Jako stary bankowiec: nie ma czego¶ takiego jak wy³udzenie kredytu! bank analizuje dokumenty i decyduje, je¶li da³ kredyt a teraz prokurator inaczej ocenia fakty to, albo by³y fa³szywe dokumenty (?), albo urzêdnik banku zrobi³ co¶ nie tak (?)

justas32

27 grudzień 2018 11:40

Wszyscy dooko³a kradn± - a on nie mo¿e ? Co jest grane ...

limciu

27 grudzień 2018 11:40

Wy³udzenie kredytu polega na wprowadzeniu w b³±d udzielaj±cego kredyt co do mo¿liwo¶ci jego sp³aty. Pó¼niejsze jego sp³acenie czy tez nie - nie ma ¿adnego znaczenia. Prokurator, to cz³owiek, który ma sta³±, bardzo wysok± pensjê - gwarantowan± prze Pañstwo. Dodatkowo mo¿na go zwolniæ tylko gdy pope³ni przestêpstwo. Nawet na emeryturê nie przechodzi - tylko w stan spoczynku. Nadal z wysok± pensj±. W skrócie - prokurator ma niesamowicie du¿± zdolno¶æ kredytow±. Rata rzêdu 4 ty¶ z³ miesiêcznie nie jest dla niego problemem. Je¿eli postawiono mu zarzut wy³udzenia kredytu, to znaczy ¿e idzie o miliony.

Zaloguj siê Skomentuj

27 grudzień 2018 11:39

Aby oceniæ lub

naw18

27 grudzień 2018 11:38

Wyludzenie kredytu? Przez prokuratora Prokuratury Apelacyjnej??? I to ze SKOKu Wolomin??? To PiSowskie CBA staje sie coraz bardziej smieszne - aby tylko przykryc sposob finansowania PiSu jak w ostatniej aferze z KNF

plastikpiokio

27 grudzień 2018 11:38

dlaczego od razu zarzut ???? przecie¿ jemu te pieni±dze SIÊ NALE¯A£Y ---mo¿e kto¶ zaprzeczy ?????

siwywaldi

27 grudzień 2018 11:37

Do kompletu brakuje najwa¿niejszej informacji, czyli CZYJ¡ "stajniê" reprezentowa³ pan prokurator?

oszrany

27 grudzień 2018 11:35

A ten psiak z cba co nie splaca kredytu w skok wolomin to swieta krowa ? Niejaki piotr kaczorek ?