Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zastępca Ziobry usunięty ze stowarzyszenia sędziów. Wykluczony miażdżącą liczbą głosów

11 luty 2018 08:30
64 6

Wniosek o wykluczenie Piebiaka ze stowarzyszenia pojawił się już w lipcu zeszłego roku. Przyczyną było wówczas jego poparcie dla PiS-owskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych, której przepisy - zdaniem zarządu - stoją w sprzeczności z wartościami "Iustitii".

Dwa miesiące później, we wrześniu, warszawski zarząd organizacji usunął wiceministra z szeregów stowarzyszenia. Piebiak postanowił się odwołać od tej decyzji. "Iustitia" nie zmieniła jednak zdania - w sobotę zebranie delegatów przesądziło o jego ostatecznym wykluczeniu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
drwoy

2 listopad 2018 09:58

Wstyd panie Piebiak. Warto byæ porz±dnym, jak chocia¿by Pan Sêdzia ¯urek, którego grilujecie.

justas32

2 listopad 2018 09:55

Prawnicy Polscy !!! Zbierajcie haki na swoich prze³o¿onych. Dokumentujcie ka¿dy fakt ³amania prawa przez w³adzê. Nagrywajcie ich !!! Po wyborach pozwoli to na ich sprawne oskar¿enie, os±dzenie i osadzenie ...

cezar85

2 listopad 2018 09:53

wracaj czopku w b³ogos³awione ³ono Zero, które ciê niepokalanie poczê³o

konigin

2 listopad 2018 10:23

Brawo ! Tylko stanowacze dzialania, zadnych skrupolow az po ostracyzm. Koniec z Wersalem i symetria wobec pisich synow. Nie mozna szamba nazywac perfumeria.

elenem

2 listopad 2018 09:47

Czarna Owca powinna byæ wykluczona. Nie dziwi± mnie b³êdy ludzi nie maj±cych wiedzy prawniczej, choæ nawet to nie usprawiedliwia. Ale je¶li kto¶ jest tak bieg³y i wykszta³cony w prawie a mimo to dokonuje takich haniebnych wyborów i decyzji wbrew Prawu, to zas³uguje na najwy¿sze potêpienie ! Wszak czyni to CELOWO i SWIADOMIE.

Zaloguj siê Skomentuj

2 listopad 2018 09:44

Aby oceniæ lub