Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zatrzymany prezydent Żyrardowa usłyszał zarzuty. Chodzi o sprzedaż ośrodka nad morzem

14 lipiec 2018 11:50
62 8
Zatrzymany prezydent Żyrardowa usłyszał zarzuty. Chodzi o sprzedaż ośrodka nad morzem

Prokuratura zarzuca prezydentowi Żyrardowa przekroczenie uprawnień podczas prowadzonych przez jego urząd przetargów. Mężczyzna miał przekazywać w zamian za łapówkę - 80 tysięcy złotych - istotne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Chodzi o sprzedaż nieruchomości w Rewalu będącej własnością gminy Żyrardów oraz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Żyrardowa. Na tych gruntach, blisko nadmorskiej plaży, znajdował się wcześniej ośrodek wypoczynkowy miasta.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
acototak

14 lipiec 2018 11:54

Dojna zmiana

czechy11

14 lipiec 2018 11:54

Vo¿ nie na darmo by³ w PiS.

cleryka

14 lipiec 2018 11:54

To nie by³a ³apówka,ale tylko wyraz wdziêczno¶ci.

zdzisiopierdzisio

14 lipiec 2018 11:54

To mo¿e teraz czas na kamienice we wroc³awskim Rynku za pieni±dze nie wiadomo sk±d albo za kredyty od kolegów na stanowiskach byli sternicy miasta przejmowali nieruchomo¶ci. Po kilku latach sprzedane za chorendalne pieni±¿ki. Zacznijmy od kamienicy gdzie do niedawna mie¶ci³ siê Empik. A do kogo nale¿± firmy-w³a¶ciciele kamienic Na Solnym ???

calmy

14 lipiec 2018 11:53

Rewolucja wkracza w decyduj±c± fazê walki o w³adzê. Ziobrowska Prokuratura zaczyna siê dobieraæ do pisowskich nominatów. Wybory siê zbli¿aj±, "Solidarna Polska" te¿ o sobie przypomina.

Zaloguj siê Skomentuj

14 lipiec 2018 11:53

Aby oceniæ lub

vidi12

14 lipiec 2018 11:52

PiS-owcy nie maj± ;lito¶ci te¿ dla swoich... PO-wce swoim pozwalali na wszystko i dlatego ju¿ nigdy nie powinni wróciæ do w³adzy a wielu z nich powinno trafiæ do wiêzieñ.

fakiba

14 lipiec 2018 11:51

Ja tylko zapytam z jakiej partii jest prezydent ?