Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we wszystkich finałach? Może przebić miliard

13 styczeń 2019 10:03
226 16

W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy chodzi po pierwsze o pomaganie, a po drugie - o pozytywną atmosferę i zabawę. - Nie chodzi o bicie rekordów - powtarza Jurek Owsiak. Wiadomo jednak, że rekordy zebranych kwot przyciągają wiele uwagi - tym bardziej, że są coraz wyższe.

Rekordy zebranych kwot padają prawie w każdym finale WOŚP. Tylko kilka razy zebrano mniejszą kwotę, niż rok wcześniej. Jednak w ostatnich latach wzrost jest szczególnie zauważalny. Po kilku latach wzrostu o kilkaset tys. zł o kwoty w okolicach 50 mln, w 2016 roku zebrano aż ok. 20 mln więcej, niż ro...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
jamarcin

13 styczeń 2019 10:09

ma 8 lat, wsta³ dzi¶ wcze¶nie, prawie tak wcze¶nie jak do szko³y, nawet nie trzeba go by³o budziæ. Biega od rana i zbiera na Orkiestrê. Móg³ zostaæ w domu, wyspaæ siê, pograæ na konsoli....jednak biega w deszczu i zbiera pieni±dze na ratowanie innych dzieci. A przed chwil± us³ysza³ ¿e "Owsiak to z³odziej i ¿e zbiera dla zlodzieja"........skad sie bior± tacy idioci....

Oceniono 8 razy

13 styczeń 2019 10:08

Ile za to czarnuchom można postawić pusrych kościołów...

suwaratk

13 styczeń 2019 10:08

I tak też wszystkim którzy mają honor piszę, apeluję, do wszystkich którzy nie głosowali na Kacora a biorą 500+ :) ODDAJCIE KASĘ ZA PÓŁ ROKU NA WOŚP :) rzucam wyzwanie :)

kmaza

13 styczeń 2019 10:08

Czy Ko¶ció³ mo¿e siê pochwaliæ podobn± akcj±? Owsiak uaktywnia wiêcej ludzi ni¿ tego dnia siedzi w ko¶cio³ach

pszczy2000

13 styczeń 2019 10:08

SKOK-i zebra³y w znacznie krótszym czasie ca.5 miliardów z³.

glemp1

13 styczeń 2019 10:07

Czym jest miliard wobec ok. 20 miliardów przekazanych w ciągu roku Kościołowi watykańskiemu przez nierząd PiS?!

azx67

13 styczeń 2019 10:07

Od czasu rz±dów popier....ej zmiany ludzie daj± na potêgê. A¿ pisiorom "gul skacze, hehe.

azx67

13 styczeń 2019 10:06

Od czasu rządów popier....ej zmiany ludzie dają na potęgę. Aż pisiorom "gul skacze, hehe.

glemp1

13 styczeń 2019 10:06

Czym jest miliard wobec ok. 20 miliardów przekazanych w ci±gu roku Ko¶cio³owi watykañskiemu przez nierz±d PiS?!

cezar85

13 styczeń 2019 10:05

im bardziej pis się angażuje, tym więcej zbiera WOŚP no i Polfa dostaje więcej jadu więc same plusy

Oceniono 4 razy

13 styczeń 2019 10:05

Na razie bodajże 14 milionów... Czyli wszyscy Polacy zebrali ledwie 14 rocznych pensji "narzeczonej" Glapinskiego. Takie priorytety ma PiS

plutoniczna

13 styczeń 2019 10:05

ten wykres o PiS i Polakach mówi wiêcej ni¿ tysi±c s³ów;). nie liczê na rekord (brak niedzieli handlowej robi swoje) ale do³ó¿my do miliarda:)!

fakduck

13 styczeń 2019 10:04

Dziękujemy ci pisuarnio. Uaktywniłaś najlepsze ludzkie pokłady w Polakach, dzięki swojej nienawiści do nich!

Zaloguj siê Skomentuj

13 styczeń 2019 10:04

Aby oceniæ lub

Oceniono 1 raz

13 styczeń 2019 10:03

ten wykres o PiS i Polakach mówi więcej niż tysiąc słów;). nie liczę na rekord (brak niedzieli handlowej robi swoje) ale dołóżmy do miliarda:)!

fakduck

13 styczeń 2019 10:03

Dziêkujemy ci pisuarnio. Uaktywni³a¶ najlepsze ludzkie pok³ady w Polakach, dziêki swojej nienawi¶ci do nich!