Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ziemowit Kossakowski kończy karierę w TVP. Oskarżał rezydentów o jedzenie kawioru

27 czerwiec 2018 07:39
115 8
Ziemowit Kossakowski kończy karierę w TVP. Oskarżał rezydentów o jedzenie kawioru

Ziemowit Kossakowski, vloger prowadzący kanał PIAST.TV, trafił do TVP przez casting. Pracował m.in. przy programie "Minęła 20" Michała Rachonia w TVP Info (robił reaserch). Szybko stało się o nim głośno.

Kontrowersje wzbudził jego materiał o rezydentach, opublikowany na portalu tvp.info. W tekście o tytule "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem" Kossakowski - pod inicjałami zpk - opisywał, że rezydenci protestują, bo narzekają na niskie zarobki, a w mediach sp...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
pioterek

27 czerwiec 2018 07:41

Bêdzie nowym prezesem KGHM czy Orlenu?

ka2

27 czerwiec 2018 07:41

To jest tego typu cz³owiek, który bêd±c niewykszta³conym zerem, usi³uje zaistnieæ obra¿aj±c m±drzejszych od siebie.

Kuba x44

27 czerwiec 2018 07:41

Koñczy wspó³pracê ... do koñca czerwca. Od lipca zostanie redaktorem naczelnym jakiego¶ programu.

levy

27 czerwiec 2018 07:40

Przecie¿ zapisa³ siê do WOT to nic dziwnego. Teraz bêdzie postrachem Specnazu.

Zaloguj siê Skomentuj

27 czerwiec 2018 07:40

Aby oceniæ lub

minkipinki

27 czerwiec 2018 07:39

Ta menda wyp³ynie w jakim¶ innym pisim szambie typu niezale¿na.pl.

norman67

27 czerwiec 2018 07:39

Kadry gebelskowskiej TVPiS, której nie da siê ogl±daæ, Za komuny mieli¶my bardziej obiektywn± TV.

justas32

27 czerwiec 2018 07:39

Podró¿uj± tylko bogacze. Kawior (i o¶miorniczki) jedz± tylko bogacze. A bogacz jest z³y - tak my¶li ka¿dy komuch ...