Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zorza polarna nad Polską. Gdzie i kiedy będzie można ją zaobserwować?

12 wrzesień 2018 08:20
67 2
Zorza polarna nad Polską. Gdzie i kiedy będzie można ją zaobserwować?

Informację o zbliżającej się w kierunku Ziemi burzy słonecznej w dniu 11 września podała amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanu i Afmostery (NOOA).

Burze słoneczne nazywane są także burzami geomagnetycznymi. Jest to zaburzenie zmiany pola magnetycznego Ziemi, wywołane wyrzutami masy ze Słońca. Strumień wysokoenergetycznych cząsteczek wyrzuconych ze Słońca dociera do Ziemi po 20-70 godzinach, gdzie spotyka się z ziemską magnetosferą.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 2
nurzwidelec

9 grudzień 2018 11:42

Do Ziemi nie dotar³a burza s³oneczna, tylko tzw. wiatr s³oneczny, który w zasadzie jest ca³y czas, ale w czasie wyrzutów masy na S³oñcu co nieco siê zmienia. To powoduje burzê magnetyczn±, która jako taka daje efekty, ale nie ¶wietlne. ¦wiat³o powstaje w wyniku interakcji cz±stek wiatru s³onecznego z atomami wysokich warstw atmosfery.

Zaloguj siê Skomentuj

9 grudzień 2018 11:27

Aby oceniæ lub