Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Afera Huawei w Polsce. Weijing W. i Piotr D

11 styczeń 2019 20:36
425 9

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Chińczyka podejrzanych o współpracę z chińskimi służbami specjalnymi. Weijing W. jest jednym z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, a Piotr D. to były wysoki rangą oficer ABW.

Jak dowiedziała się TVP Info, obaj mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek przez funkcjonariuszy ABW w wyniku nakazu zatrzymania wydanego przez Mazowiecki Wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
gj61

11 styczeń 2019 20:41

Ooooo!!! Jest afera "przykrywaj±ca" Siostry Glapiñskie i tego starego pierdo³e!!! Co za ulga ¿e, pismaki dali siê na to z³apaæ, ha, ha, ha!!!

doomsday

11 styczeń 2019 20:40

Ja bym siê zapyta³, kim jest Prokurator Krajowy Bogdan ¦wiêczkowski, który podpisa³ nakaz aresztowania. Swego czasu kaza³ umorzyæ postepowanie s±dowe swojego przyjaciela i z-cy p³k. Krystiana Adolfa Marciniaka ¶ciganego jako pedofila przez policje kilkunastu krajów. Potem za³atwia³ przeniesionemu w wieku 45 lat na emeryturê pedofilowi stanowiska dyrektorskie w spó³kach skarbu pañstwa. Do dzisiaj siê z tego nie rozliczy³, ani nie wyt³umaczy³, przy b³ogos³awieñstwie Ziobry.

drozd215a

11 styczeń 2019 20:40

Chiñczyk zaapelowa³ o "sprawiedliwe dochodzenie". Nie s±dzi³em, ¿e Chiñczycy to a¿ tacy jajcarze.

robert28l

11 styczeń 2019 20:40

a dlaczego pis...dzielec macierewicz jest na powietrzu?

Zaloguj siê Skomentuj

11 styczeń 2019 20:39

Aby oceniæ lub

hedxn

11 styczeń 2019 20:38

Bardzo dobry (i g³o¶ny) balon zak³ócaj±cy.... Kaczyñski i "poboczni" jednak wiedz± jak kierowaæ uwagê suwerena :-)

krynolinka

11 styczeń 2019 20:37

Na prawie pó³tora miliarda Chiñczyków akurat jednego upolowa³y pisiorki. Niedawno Suski u nich balowa³. Mo¿e i on macza³ w tym palce. Albo co¶ mu wszczepili bo gada coraz bardziej jak pot³uczony.

srv14

11 styczeń 2019 20:37

pis i szpiedzy to nieod³±czna historia siêgaj±ca lat duzo wcze¶niejszeych ni¿ nawet s³awetna partia-matka PC. Ca³a ta banda to jedna wielka grupa dzia³aj±ca na niekorzy¶æ Polski a Antoni M. mo¿e bardzo duzo na ten temat powiedzieæ jako g³ówna persona w tym stadzie

pollako

11 styczeń 2019 20:37

Polscy operatorzy telefoniczni nie są bez winy ze świata płynęły ostrzeżenia o szpiegowaniu przez chińskie telefony...a Lewy to też agent...