Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Dziewiąty weekend protestów żółtych kamizelek. Pokojowy marsz i starcia z policją

12 styczeń 2019 17:19
407 11

Władze zmobilizowały 80 tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju - kilka tysięcy w Paryżu - na sobotnie protesty żółtych kamizelek. Podobnie jak podczas poprzednich ośmiu weekendowych protestów poza pokojową demonstracją doszło do starć z policją.

Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że w godzinach popołudniowych w całym kraju protestowało około 32 tysiące ludzi, w tym 8 tysięcy w Paryżu. Jest to 26 tysięcy więcej niż w zeszłym tygodniu, jednak wciąż mniej niż na początku protestów żółtych kamizelek.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
Waldemar Skowronski

12 styczeń 2019 17:25

Unia udaje g³upia ¶lep± i g³uch± ja ta prostytutka na komisariacie .

yaspiman

12 styczeń 2019 17:24

policja prowokuje starcia. przeciw ludziom zachowuj±cym siê spokojnie u¿ywa gazu i wody. teraz ju¿ makaron musi odej¶æ.

kochamwyborcza2

12 styczeń 2019 17:23

Gdyby co¶ takiego mia³o miejsce w Polsce, Timermansy i Junkery zapluliby siê na ¶mieræ. A GW i TVN to ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobraziæ co by wyprawiali.

scepty11

12 styczeń 2019 17:23

Rz±d Francji zastanawia sie nad wprowadzeniem zakazuj±cym organizacji demonstracji, co na to Timersrans, przecie¿ zaraz bêdzie ³amana konstytucja

gj61

12 styczeń 2019 17:22

No i co z demokracj± w tej Francji? Co z wolno¶ci± wypowiedzi?? Co na to komisja wenecka?

ukw8078

12 styczeń 2019 17:21

80 tysiêcy ZOMOwców plus tysi±ce prowokatorów i tajniaków w cywilnych ³achach. Czas Jaruzelskiego? Nie, to czas liberalnego demokraty - Macrona. Cudownego dziecka UE! Ogromne wojska, bitne genera³y, Policje - tajne, widne i dwu-p³ciowe, Przeciwko komu¿ tak siê pojedna³y? Przeciwko kilku my¶lom... co nienowe! [C.K. Norwid]

mazzinl890

12 styczeń 2019 17:20

Policja u¿y³a gazu ³zawi±cego i armatek wodnych Pamiêtam to z lat osiemdziesi±tych w PRL - komunistyczny re¿ym reagowa³ identycznie. A kto jeszcze pamiêta peany Wyborczej nad Makronem - jaki wspania³y, przystojny demokrata, odnowiciel Francji, filar Unii... wazelina siê la³a jak z upy pedzia. A jaka cudowna ¿onka, có¿ za wzór szyku i elegancji dla siermiê¿nego Dudy znad Wis³y no i dla Kaczyñskiego, co to nawet konta nie ma, a chce rz±dziæ krajem.... No i zesra³o siê :) Pamiêtacie, lemingi ze stulejk± na mózgach???

qznia

12 styczeń 2019 17:20

Po 9 tygodniach GW w koñcu nie ukrywa tych informacji z francji,

Zaloguj siê Skomentuj

12 styczeń 2019 17:20

Aby oceniæ lub

walkirrr

12 styczeń 2019 17:20

pozamykać nazioli w gujanie francuskiej, tam niech tworzą swój raj na ziemi ha ha ha ha

ragefox

12 styczeń 2019 17:20

A nasza ciamajdańska opozycja? +++ KODomici, Obywatele coś ... ?