Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Paweł Adamowicz przeżył operację. Owacje przed szpitalem. "Zadecydują najbliższe godziny"

14 styczeń 2019 01:37
1094 9

- Urazy były bardzo ciężkie - poważna rana serca, rana przepony, rany narządów wewnątrz jamy brzusznej. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny. Bardzo prosimy, żebyście wspierali pacjenta i żebyście modlili się za niego - mówił o 2:30 w nocy dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wyjaśnił, że operacja trwała 5 godzin i przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. - Jego stan jest bardzo, bardzo ciężki - zastrzegł lekarz.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Krzysztof Baranowski

14 styczeń 2019 01:40

Mam nadziejê, ¿e to trochê otrze¼wi naród bo chyba mu siê nieco przysnê³o.

Hipolit Cegielski

14 styczeń 2019 01:40

Nie pomodlê siê bo to nie moja bajka,ale trzymam kciuki panie prezydencie.

Krzysztof Baranowski

14 styczeń 2019 01:40

Mam nadzieję, że to trochę otrzeźwi naród bo chyba mu się nieco przysnęło.

farsizm

14 styczeń 2019 01:39

Dziêki, ¿e pracuje o tej porze. Jako¶ ciê¿ko spaæ po tym. Sympatyczny cz³owiek i taka bezsensowna katastrofa. Wierzê ¿e starczy mu si³, aby przetrwaæ t± noc.

takinikt

14 styczeń 2019 01:39

Super. Pacjent zyje. Wspaniala nowina, trzymamy kciuki. Ale nie wpieprzajcie sie z tymi modlitwami, juz wystarczy.

dadelog

14 styczeń 2019 01:38

¯yczê si³y i zwyciêskiej walki o ¿ycie, Panie prezydencie! Trzymam za Pana kciuki.

lusjola

14 styczeń 2019 01:38

Panie miej go w opiece !!!

damtek

14 styczeń 2019 01:37

Dziêkujê lekarzom - mnóstwo osób wspiera³o Wasz wysi³ek my¶l±. Dziêkujê wszystkim, którzy czekali pod szpitalem. Panu Paw³owi ¿yczê powrotu do zdrowia.

Zaloguj siê Skomentuj

14 styczeń 2019 01:37

Aby oceniæ lub