Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kto zastąpi Jacka Kurskiego w TVP? Jeszcze nie został odwołany, a już ruszyła giełda nazwisk

16 styczeń 2019 09:47
2127 8

Grzegorz Podżorny, członek Rady Mediów Narodowych (wybrany z rekomendacji Kukiz'15) złożył we wtorek wieczorem formalny wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej oraz Macieja Staneckiego ze stanowiska członka zarządu. Aby wniosek przeszedł konieczny jest jeszcze jeden głos innego członka RMN, a ostateczną decyzję podejmie jeszcze zarząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Kurski jeszcze nie został odwołany, ale już mówi się o tym, kto mógłby go zastąpić. Wczoraj odbyło się spotkanie polityków PiS. Według nieoficjalnych informacji rozmawiano na nim o losie Jacka Kurskiego. Podczas spotkania miały też paść nazwiska osób, które mogłyby zasiąść w fotelu prezesa TVP...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
senior2244

16 styczeń 2019 09:49

Sellin czy Lichocka to takie same mendy jak Kur/ew/ski.

falbor

16 styczeń 2019 09:49

Pitu, pitu... Kurski wylatuje nie za nagonkê na Owsiaka i WO¦P, ale to ¿e dopu¶ci³ do o¶mieszenia w TVP Lecha Kaczyñskiego i sugerowania, ¿e na ¿ydowskie pochodzenie... Pan Jarek jest m¶ciwy, ale nie g³upi. Takich fachowców jak Kurski nie pozbywa siê bo wal± za bardzo w konkurencjê...

konigin

16 styczeń 2019 09:48

Tylko Lichocka, a sluszna linia partii w roku wyborczym zostanie zachowana i prezespan bedzie mogl spac spokojnie.

Aro Wik

16 styczeń 2019 09:48

A jakie to ma znaczenie ze Kurski wyleci? Poniesie jak±¶ karê finansow±, karn±? I tak barbarzyncy z PiS dalej bêd± prostytuowaæ TVP! Reszta PiS d zostanie przeciez.

robson15

16 styczeń 2019 09:48

Nie oszukujmy siê czym bêdzie siê ró¿niæ taka Lichocka czy Sellin od Kurskiego? Niczym. Bêdzie to taka sama propagandowa, partyjno - re¿imowa telewizja, ca³kowicie niewiarygodna jak obecnie. Po prostu propagandowa KC PIS i pisowskiego (nie)rz±du. To ju¿ lepiej gdyby zrobili prezesem geniusza intelektu Suskiego czy Piêtê. Nic by siê nie zmieni³o a na pewno by³oby ¶mieszniej. Zreszt± kto normalny ogl±da TV PIS?

justas32

16 styczeń 2019 09:48

Trudny wybór - bo to musi byæ jaka¶ wyj±tkowa menda albo dziwa ...

Zaloguj siê Skomentuj

16 styczeń 2019 09:48

Aby oceniæ lub

kolesio2

16 styczeń 2019 09:47

Rychu Czarnecki , on ju¿ wszêdzie by³ i zna siê na wszystkim ,no chyba ,¿a jego blizniak J..M Jackowski.